Visie & werkwijze

In de omgang met paarden en in de trainingen met ruiters streef ik altijd naar ontspanning, zachtheid en harmonie.

Ik volg niet één methode of leerschool; alle kennis en ervaring die ik de afgelopen vijfentwintig jaar als ruiter en instructrice hebt opgedaan, zet ik in om combinaties verder vooruit te helpen. De basis is altijd klassiek (het Skala der Ausbildung), maar ik gebruik ook technieken uit de academische stroming, de Murdoch Methode, Centered Riding, het werken met de Franklin-ballen, grondwerktechnieken (o.a. Pat Parelli, Feather Light Horsemanship, TRT Method) en de sterke focus op het rechtrichten van Antoine de Bodt.

De aanpak is voor iedere combinatie anders en begint altijd met een analyse: hoe bewegen paard en ruiter samen? Hoe is de interactie tussen die twee? Zijn er scheefheden of andere blokkades? Speelt er probleemgedrag? Wat zijn de wensen en doelen van de ruiter, en hoe handig is hij/zij in het toepassen van de tips? Soms beginnen we met grondwerk of met zitlessen, en in het rijden is het herstellen van de verticale balans vaak de eerste stap naar meer harmonie en flow. Als er grote (fysieke of mentale) problemen spelen, dan kan ik het paard ook een tijdlang in training nemen en de ruiter daarna helpen om opnieuw een team te vormen met zijn/haar paard.

Het is bijzonder hoe steeds weer blijkt dat alles met elkaar samenhangt: een andere manier van rijden zorgt voor een een blijer paard, dat zich aan de hand ook anders gedraagt, zachter in de spieren komt, een open gezichtsuitdrukking krijgt, makkelijker te laden is, etc. Het rijden beïnvloedt de omgang, en andersom. Ik vind het een voorrecht om paardeneigenaren daarbij op weg te helpen.