Wie graag wedstrijden wil rijden, komt soms dingen tegen die ter plekke zo goed mogelijk moeten worden opgelost en niet altijd helemaal in relatie staan tot het opleidingsniveau van de combinatie van dat moment. Denk bijvoorbeeld aan omgevingsfactoren, spanning bij ruiter/paard of het uitlopen van de losrijtijd.
De training onder het zadel draait om de bewustwording van de ruiter en het opleiden van het paard. Samen met haar lesklanten werkt Karmie aan de oorsprong van rijtechnische problemen, zoals een verstoorde verticale of horizontale balans.
Karmie helpt wedstrijdgerichte ruiters graag tijdens de lessen bij het vinden van de beste (tijdelijke) oplossing voor dit soort problemen, zodat de combinatie optimaal kan presteren in de ring.
Ook gaat Karmie graag mee naar wedstrijden om de proef of het concours vooraf door te nemen, kritisch te bekijken en vervolgens samen na te bespreken, zodat er in de training op kan worden doorgegaan.