In de vijf jaar dat ik mijn merrie heb, heb ik veel
privélessen gehad van verschillende instructeurs. Hoewel
ik best wat leerde, bleef ik ook vragen houden: hoe moet
ik rijden en waarom? Welk effect hebben mijn gedrag en
houding op mijn paard?
Waarom wil mijn paard iets wel of juist niet? Iedereen
had wel iets te melden over nageeflijkheid, impuls, over
de rug rijden, etc., maar het was duidelijk dat niemand
echt wist waarover hij het had. Na een instructie-
weekend in 2013, waarin me in mooie bewoordingen
werd verteld dat ik mijn paard in de krul moest trekken,
was ik er helemaal klaar mee. Ik wilde met plezier rijden,
zonder strijd met mijn paard, en zonder pijn in mijn
armen en schouders.
Ik wilde functioneel rijden, voor een gezond paard en
niet voor de buitenwereld die interessant loopt te doen
over een krulletje. Ik wilde begrijpen wat ik doe en wat
er gebeurt. Op de terugweg deed ik gefrustreerd mijn
verhaal aan de chauffeur van de paardentaxi. Zij
adviseerde me om eens te gaan lessen bij Karmie. In
eerste instantie schrok ik van de tarieven, maar
toen bedacht ik: wil je nu écht investeren in je paard,
en begrijpen waarover het gaat? Het antwoord was ja.
Karmie legt heel veel uit tijdens de lessen en dat is
precies waarnaar ik op zoek was. Ze is eerlijk over wat
ze ziet en hoe het gaat. Ze legt uit hoe mijn paard
beweegt, en waarom. Ze houdt rekening met de fysieke
beperkingen van mijn paard en laat zien hoe ik mijn
paard kan helpen. Eindelijk krijg ik antwoorden en
informatie. Natuurlijk gaat nog niet alles perfect, maar
mijn paard heeft nog nooit zo ontspannen gelopen,
terwijl ze tegelijkertijd heel hard aan het werk is.
Karmie helpt mij bij mijn doel om mijn paard - waar ik
stapelgek op ben - zo gezond en fit mogelijk te houden,
en steeds plezier te hebben in het rijden.

Djoeke