Loperigheid, rennen
  Strakheid, vasthouden
  Problemen met zijgangen / verzameling
  Springen: weigeren, controleverlies tussen de
    hindernissen, niet basculeren
  Bokken / Staken / Steigeren
  Mond open / Tandenknarsen
  Headshaken / kopschudden / Hoofd kantelen
  Kreupel /Onregelmatig
  Scheef bekken
  Onjuiste spierontwikkeling (bijv. teveel onderhals,
    kale rug, hangbuik etc.)
  Kribbebijten, weven, luchtzuigen
  Ruiter werkt heel hard, zonder duidelijk resultaat
  Ruiter zit scheef
  Ruiter kan niet meer zonder hulpteugels
  Rijden is geen ontspanning meer voor ruiter
  Verbinding met de hand komt vanuit de ruiter i.p.v.
    het paard
  Ruiter heeft spierpijn na het rijden in armen of
    schoudergebied
  Ruiter heeft last van de rug door het rijden.

Voor Oplossingen, klik hier <
Loop je in de training tegen een van de volgende
problemen aan? Karmie gaat graag met jou en je
paard aan de slag.
  Niet willen/kunnen nageven (aan de teugel gaan)
  Niet willen/kunnen halsstrekken
  Niet willen/kunnen wenden/buigen
  Geen/onjuiste of ongelijke aanleuning
  Tactfouten, bijv.; verlies zweefmoment of telgang
    i.p.v. stap
  Wel links kunnen galoperen en niet rechts of
    andersom
  Weinig impuls, niet aan het been