Verticaal evenwicht: rechtrichten
Het eerste doel van de training is het creëren van ontspanning en losgelatenheid. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt er aandacht besteed aan het rechtrichten, meestal beginnend met de verticale balans.

De methode van het rechtrichten is gebaseerd op de klassieke rijkunst en gaat uit van de natuurlijke scheefheid van het paard. Ieder paard is in meer of mindere asymmetrisch ontwikkeld: het is naar links of naar rechts gebogen, kantelt zijn bekken ongelijkmatig en belast het ene (achter)been meer dan het andere. Deze verticale onbalans is een musculair probleem en kan door middel van de juiste training worden opgelost.

Een rechtgericht paard verdeelt het gewicht over vier benen en kan de rug ontspannen, de buikspieren aanspannen en de achterbenen gelijkmatig onder-brengen. Het paard wordt soepeler en sterker, en kan zuiver en nageeflijk bewegen. Tijdens de lessen laat Karmie haar leerlingen zien en voelen hoe het herstellen van de verticale balans leidt tot een ontspannen, meegaand en tevreden paard.
 
Horizontaal evenwicht: verzamelen
Vanuit ontspanning en rechtgerichtheid kan vervolgens worden toegewerkt naar een horizontale balans: de verzameling en oprichting. Door middel van o.a. zijgangen vragen we het paard om zijn gewicht - van nature voor twee derde gedragen door de voorhand - meer op de achterbenen te brengen, wat het paard in staat stelt zich te verzamelen en complexere oefeningen uit te voeren.

Het werken aan de verticale en de horizontale balans loopt tijdens de training altijd door elkaar. Een goede balans is een voorwaarde voor ontspanning en alleen vanuit ontspanning kan worden gewerkt aan verzameling.
Lees meer over Karmie’s visie op paardrijden >
Klik hier voor een overzicht van de problemen waarvoor het rechtrichten een oplossing biedt.