Thermografie is een diagnostisch instrument waarbij
met behulp van een infraroodcamera de (verschillen in)
warmte-uitstraling aan de oppervlakte van het
paardenlichaam gemeten kunnen worden.
Zo kan het gehele lichaam in één onderzoek worden
beoordeeld en kunnen afwijkingen van het
bewegingsapparaat, inclusief de rug en het hoofd, in
beeld worden gebracht. Bovendien kan ook de toestand
van een groot aantal organen worden ingeschat.
Doordat we een totaalbeeld van het paard krijgen,
kunnen verschillende blessures of problemen met elkaar
in verband gebracht worden en vaak is het dan mogelijk
om het oorzakelijke probleem te identificeren.
Thermografie is daarmee zeer geschikt om als
uitgangspunt te gebruiken voor een behandel- of
revalidatieplan en gaandeweg de vooruitgang te volgen.

Meer informatie: www.kvapaardenrevalidatie.nl
Karin van Aalten is revalidatiearts voor paarden. Zij
werkt vanuit haar bedrijf KvA paardenrevalidatie en
vanaf november 2012 is zij een maatschap gestart
met Hans Arendse van Paardenservice.
Vanuit deze maatschap, Equicare-plus worden
paarden met oa rugklachten en (chronische)
kreupelheden onderzocht m.b.v. thermografie. De
uitslag van dit onderzoek wordt naast het klinisch
onderzoek gelegd en alle bevindingen die eerder
gedaan zijn. Daaruit wordt een revalidatieplan en
medisch advies opgesteld.